Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie 2007

-

3.432.000

Giống nho

Quốc gia

Nhà sản xuất

Nồng độ cồn

Niên vụ

Loại rượu

Thể tích

Đặt hàng nhanh