Vidal Fleury Chateauneuf Du Pape 2015

-

2.222.000

Giống nho

Quốc gia

Nhà sản xuất

Nồng độ cồn

Niên vụ

Loại rượu

Thể tích

Đặt hàng nhanh