Rượu Cognac

Rượu Cognac hay Cô-nhắc rượu mạnh được sản xuất tại Cognac nước Pháp, được chưng cất từ loại rượu nhẹ sản sinh trong tiến trình lên men nho quả, sau một thời gian ủ trong thùng gỗ sồi được đem ra đóng chai. Rượu Cognac có những dòng rượu rất nổi tiếng như Rượu Hennessy, Rượu Camus, Rượu Remy Martin, Rượu Chabot Armagnac, Rượu Martell, Rượu Bisquit, Rượu Courvoisier…