Cuvee Privee du Chateau Gaffeliere 2012

-

6.909.000

Giống nho
Quốc gia
Nhà sản xuất
Nồng độ cồn
Niên vụ
Loại rượu
Thể tích
Đặt hàng nhanh