Chateau Pichon – Longueville Lalande 1.5L

-

☎ Giá Liên hệ

Quốc gia

Vùng

Nồng độ cồn

Niên vụ

Loại rượu

Thể tích

Đặt hàng nhanh