Blended Scotch Whisky

Blended Scotch Whisky hay gọi là whisky Scotland đây là dòng rượu được phối trộn từ các Malt Whisky với các Grain Whisky với nhau. Rượu Blended Scotch Whisky có rất nhiều loại rượu nổi tiếng như Rượu Chivas, Rượu Ballantine’s, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Rượu Dewar’s, Rượu Glenmorangie, Rượu Sake, Label 5 Whisky